Namelist - Gender : Female / Alphabet : DBack
NameMeaning
Dahak
Dahana
Daksha
Daksha
Dakshata
Dakshina
Darpana
Darsha
Darshana
Darshana
Dasmaya
Daveena
Dayita
Dayita
Deeba
Deeksha
Deekshita
Deena
Deepti
Devani
Doyel
Dromya
Back